HRVATSKI JEZIK ZA STRANCE - TEČAJ PO MJERI POLAZNIKA

Vrati se na novosti

HRVATSKI JEZIK ZA STRANCE - TEČAJ PO MJERI POLAZNIKA

  • Datum 06.10.2021.
HRVATSKI JEZIK ZA STRANCE - TEČAJ PO MJERI POLAZNIKA

Sve je veća potreba za dodatnim zaposlenicima u raznim granama našeg gospodarstva (u proizvodnim i uslužnim djelatnostima), pa tako i u Međimurskoj županiji. Razlozi za manjak radne snage su različiti: povećanja obima poslovanja ili odlazak domaćih radnika u strane zemlje...

Stoga tvrtke zapošljavaju sve više radnika iz stranih zemalja, koji često ne govore hrvatski jezik i vrlo slabo se služe nekim drugim stranim jezikom (engleskim ili njemačkim), te je komunikacija s poslodavcem / kolegama otežana i vrlo oskudna.

Kako bi se olakšala i ubrzala integracija stranih zaposlenika (na poslu i privatno) tvrtke sve češće, između ostaloga, za njih organiziraju edukaciju iz hrvatskog jezika. To je iznimno važan korak koji će im pomoći da se što prije "udomaće" i trajnije ostanu zaposlenici iste tvrtke.


Stoga unatrag nekoliko godina organiziramo

TEČAJEVE HRVATSKOG KAO STRANOG JEZIKA

* u zatvorenim skupinama polaznika (samo za vaše zaposlenike) ili

* kao individualnu nastavu (1:1)

* u našem prostoru (u Čakovcu ili Prelogu) ili u prostoru tvrtke

* tijekom školske godine u skladu s vašim potrebama

Kroz višegodišnje iskustvo u podučavanju stranih jezika svjesni smo poteškoća na koje strani govornik nailazi pri usvajanju novih jezičnih struktura, te da svakog polaznika karakterizira drugačiji način učenja. U radu s polaznicima iz stranih zemalja koji žele naučiti hrvatski program u cijelosti prilagođavamo svakoj skupini ili pojedinom polazniku. Uz pretpostavku da je svaki polaznik jedinstven, s nizom uvriježenih načina razmišljanja i struktura usvojenih u materinjem jeziku, nastavnik krojenim tečajevima potiče polaznika na korištenje novih komunikacijskih obrazaca.

Baza naših krojenih tečajeva su razni udžbenici izdani u Hrvatskoj i strani priručnici (u kombinaciji s engleskim jezikom), uz to da nastavne materijale obogaćujemo prvenstveno govornim vježbama ciljanim na specifične životne situacije.

Nakon što definiramo vaše jezične ciljeve dogovaramo:

* trajanje tečaja (razdoblje)

* ukupan broj sati

* dinamiku i vrijeme održavanja nastave

* kreiramo za vas jedinstvenu ponudu.

Hrvatski jezik za strance je kratki ubrzani tečaj osnovnog poznavanja jezika. Namijenjen je strancima koji se zapošljavaju u tvrtkama, studiraju, školuju se ili žive u Hrvatskoj. Cilj tečaja je steći vještine za osnovnu komunikaciju na radnom mjestu i u svakodnevnom životu u zajednici gdje žive (naglasak je na govornim vještinama). Nakon uspješno završenog tečaja polaznici stječu potvrda o završenom tečaju.

Ukoliko polaznik ili poslodavac želi može naknadno (nakon osnovnog tečaja) dogovoriti i nastavak učenja/nadogradnju.

Obratite nam se s povjerenjem za više informacija i zatražite našu ponudu!


CROATIAN LANGUAGE FOR FOREIGNERS – TAILORED COURSES


In Međimurje County, there is a growing need for additional employees in all sectors of economy, especially in manufacturing and service industries. The reasons for the labor shortage are different, e.g. the increased volume of business or the emigration of domestic workers to foreign countries.
Therefore, companies are employing more and more workers from foreign countries, who often do not speak Croatian and are not very fluent in other foreign languages (for example English or German,) so communication with the employer and colleagues tends to be difficult and quite scarce.
In order to facilitate and accelerate the integration of their foreign employees, companies are increasingly organizing for them, among other things, the Croatian language classes. This is an extremely important step that will help them to integrate and remain employees of the same company for a longer period.

For several years now we have been organizing

COURSES OF CROATIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
* in closed groups of participants (only for your employees) or
* as individual lessons (one-to-one)
* on our premises (in Čakovec or Prelog) or on the company's premises
* during the school year according to your needs

With many years of experience in teaching foreign languages, we are aware of the difficulties that a foreign speaker might encounter in adopting new language structures, and that each student is characterized by a different way of learning. When working with foreigners who want to learn Croatian, we adapt the course to each group or individual student. Assuming that each student is unique, with a number of already established ways of thinking and structures adopted in the mother tongue, the teacher encourages the student to use new communication patterns.
In our tailored courses we use various textbooks published in Croatia and abroad, and other teaching materials primarily aimed at practicing for specific life situations.

After defining your language goals, we agree on:
* course duration
* total number of hours
* dynamics and time of classes
* a unique offer made specially for you.

Croatian for foreigners is a short accelerated course in basic language skills. It is intended for foreigners who work, study or live in Croatia. The aim of the course is for the student to acquire skills for basic communication in the workplace and in everyday life (with the emphasis on speaking). After successfully completing the course, participants receive a certificate of completion.
If the student (or the employer) wishes to continue learning/upgrading their knowledge, they can do so after the basic course.

Contact us for more information and ask for an offer with confidence!


KONTAKTIRAJTE NAS

Pošaljite nam poruku

imate li pitanja ili trebate savjet.

image