O projektu

Naziv projekta: ISKORAK - Informacijski Sustav i rješenja za KOnkurentnost i RAzvoj jezično eduKativnog centra Didasko d.o.o.

Oznaka projekta: KK.03.2.1.19.1279
Razdoblje provedbe: 1.11.2019. – 1.7.2021.
Vrijednost projekta: 192.518,75 kn
Izvor sufinanciranja: Europski fond za regionalni razvoj
Iznos EU sufinanciranja: 93.156,11 kn
Za više informacija o projektu: Lidija Buljan
Za više informacija o EU fondovima: Strukturni fondovi, Konkurentnost i kohezija

Projekt iskorak

O projektu

Projekt rješava problem niske razine informatizacije poslovnih i nastavnih procesa, a time i niske produktivnosti upravnog, administrativnog i nastavnog osoblja čime se smanjuju mogućnosti ulaganja u unapređenje postojećih i razvoj novih proizvoda i usluga. Projekt uvodi nova, integrirana IKT rješenja koja omogućavaju automatizaciju administrativnih poslova, brži i sustavniji pristup ključnim informacijama, bolje i učinkovitije upravljanje ljudskim, prostorno-tehničkim i financijskim resursima, poslovnim i nastavnim procesima, kvalitetnije donošenje poslovnih odluka, te razvoj i promocija novih, široko dostupnih proizvoda i usluga.

Ciljevi projekta

1. Unaprijediti razinu informatičke opremljenosti tvrtke Didasko d.o.o.
2. Povećati konkurentnost i profitabilnost poslovanja te ojačati tržišnu poziciju tvrtke Didasko d.o.o.
3. Uspostaviti integrirani sustav za upravljanje poslovnim procesima Didasko d.o.o.

Očekivani rezultati projekta

- Novostvorena radna mjesta (ekvivalent punom radnom vremenu) u 2023. godini: 1
- Prihod od prodaje u 2023. godini: 1.585.000,00 kn
- Broj unaprijeđenih poslovnih procesa uvođenjem rješenja iz područja IKT-a: 13

Banner iskorak