NATJEČAJ ZA ADMINISTRATIVNOG REFERENTA/REFERENTICU

Vrati se na natječaje

NATJEČAJ ZA ADMINISTRATIVNOG REFERENTA/REFERENTICU

  • Datum 19.09.2022.

DIDASKO d.o.o. jezično edukativni centar
40000 Čakovec, Športska 6a
OIB: 44846935730

Čakovec, 19. rujna 2022.
Na osnovi Zakona o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), Didasko d.o.o. jezično edukativni centar raspisuje:

N A T J E Č A J
za obavljanje poslova

- 1. Administrativni referent/administrativna referentica – puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, na neodređeno radno vrijeme, uz probni rok od tri mjeseca


Uvjeti:
Za obavljanje poslova pod točkom 1. završena srednja škola.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti dokaz o stručnoj spremi, dokaz o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci), domovnicu ili dokument kojim se dokazuje državljanstvo te životopis.
Prednost imaju osobe s radnim iskustvom na sličnim poslovima, dobrim poznavanjem rada na računalu, te znanjem engleskog jezika.
Postoji mogućnost testiranja kandidata prijavljenih na natječaj.
Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu Didasko d.o.o. jezično edukativni centar
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Didasko d.o.o. jezično edukativni centar.

Datum objave natječaja: 19. rujna 2022. g.